5 Nalikujulisha dhambi yangu, Wala sikuuficha upotovu wangu. Nalisema, Nitayakiri maasi yangu kwa BWANA, Nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu.

No content available for verse of the day!

ZAB. 32:5 SUV
Subscribe for this Verse of the Day
Loading
Verse of the day image

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?